Kamenný kruh v Brodgaru.

Autor: administrator <kelt(at)beltine.cz>, Téma: Historie, Vydáno dne: 06. 11. 2009

Dnes tichý a mystický kamenný kruh v Brodgaru (ve starých záznamech též nazýván Circle of Loda) na hlavním orknejském ostrově je jedním z nejrozsáhlejších neolitických kamenných kruhů v Británii, který ve své době zřejmě plnil funkci rituálního a společenského centra celé oblasti.

Co se týká stáří věku památky, archeologové si nejsou zcela jisti. Nicméně na základě archeologických nálezů z nejbližší oblasti je obecně přijímána datace do pozdního neolitického období, t.j&amp;nbsp; někdy mezi 2.500 - 2.000 lety před n.l. Kameny zde tvoří téměř pravidelný kruh o průměru 104 metry. Kruh je obklopen 10 metrů širokým příkopem, který je na dvou protilehlých stranách přerušen&amp;nbsp; dvěmi násypy, které umožňovaly vstup do prostoru samotného kruhu. Na rozdíl od ostatních známých prehistorických kamenných kruhů zde nejsou žádné známky případného valu, který by kruh z vnějšku obklopoval. Kruh původně tvořilo 60 vztyčených kamenů, z nichž do dnešní doby přetrvalo na svém místě 36 (přičemž 13 z nich bylo opětovně vztyčeno krátce poté, co kamenný kruh v Brodgaru přešel v roce 1906 do majetku státu). Povalení kamenů mnohdy zřejmě neměla na svědomí lidská neurvalost, ale nepřízeň osudu. Naposledy taková situace nastala v době velmi nedávné, 5. června 1980, kdy blesk rozlomil jeden ze stojících kamenů. Tak tomu mohlo být i v minulosti, a mnohé další ležící kameny v kruhu v Brodgaru mohly být takto povaleny či poničeny.

Kamenný kruh v Brodgaru.

Samotné kameny tvořící kruh jsou z různých typů červeného pískovce a pocházejí z různých míst na Orknejích. To samo o sobě, vzhledem k velikosti jednotlivých kamenů a relativně nemalým vzdálenostem, na které musely být přepraveny, svědčí o významu, jaký tehdejší obyvatelé tomuto místu přiřkli. Jeden z pravěkých lomů, v němž dosud leží nevyužité monolity, leží na sever od proslavené neolitické kamenné vesnice Skara Brae.
Vlastní výstavba kamenného kruhu svědčí o rozvinuté a společensky velmi vyspělé společnosti. Vyžadovala totiž nejen pracovní síly na vytěžení a zpracování obrovských kamenných bloků, ale též pracovní síly na jejich přepravu a jejich vztyčení na předem v kameni vyhloubené místo.&amp;nbsp; To vše muselo být pečlivě připraveno a řízeno, takže těžko by to zvládla neorganizovaná a roztříštěná komunita vzájemně nespolupracujících malých skupin obyvatel.

Kamenný kruh v Brodgaru.


Obecně je dnes přijímána hypotéza, že kruh sloužil jako místo pro náboženské obřady spojené s pohřebními rituály a oslavující smrt. Samotné místo leží na velmi výjimečném místě tvořícím přírodní amfiteátr, obklopeném kopci a ze dvou stran chráněném vodou dvou největších jezer na Orknejích - z jedné strany jezerem Harray a z druhé jezerem Stennes. Díky celkovému charakteru místa i samotné konstrukci kamenného kruhu byly zřejmě zde konané obřady určeny pro nejširší veřejnost, která tak měla ničím nerušený výhled na všechny rituály odehrávajících se v samotném kruhu. Nicméně samotný střed kruhu byl zřejmě posvátným místem, do něhož byl povolen přístup jen velmi úzké skupině zasvěcených.

Kamenný kruh v Brodgaru.


Samotné okolí bylo, jak nám říkají archeologické i nejnovější geofyzikální výzkumy, obydleno a obděláváno tehdejšími osadníky. V blízkém okolí se nachází velké množství pohřebních mohyl (nejznámější a nejbližší - v rozsahu několika desítek metrů - z nich jsou zřejmě Salt Knowe, nejrozměrnější mohyla v okolí, která je přibližně stejně velká jako její známější &amp;ldquo;kolegyně&amp;ldquo; v Maeshowe, a Plumcake Mound, mohyla, která při svém otevření v roce 1854 vydala dvě kamenné rakve obsahující urny se spálenými lidskými ostatky), zbytků osad (nedaleké pozůstatky osídlení Barnhouse) a dalších kamenných kruhů (nedaleko stojící kamenný kruh u Stenness, se kterým byl kruh v Brodgaru pravděpodobně spojen neolitickou &amp;ldquo;křížovou cestou&amp;ldquo;, jejímž dosud stojícím pozůstatkem je Comet Stone - ostatní kameny již zmizely a zbyly po nich pouze věky zasypané, přesto však stále viditelné základy). Po dlouhá staletí (a to prakticky do historicky nedávné doby) byla oblast u Brodgaru místními obyvateli považováno za velmi výjimečné místo. A věřte, že při návštěvě kamenného kruhu v Brodgaru jim dáte za pravdu.

Text a foto Václav Rout