Osobní dudák britského panovníka

Autor: administrator <kelt(at)beltine.cz>, Téma: Hudba, Vydáno dne: 25. 08. 2005

Je devět hodin ráno a ze zahrady Buckinghamského paláce se nesou melodie hrané na skotské dudy. Právě totiž začal hrát osobní dudák britského panovníka. Představení, které je určeno výhradně pro královnu, jež je nicméně milým zpestřením i pro případné návštěvníky, trvá přibližně patnáct minut. Poté dudy zmlknou a dudák odchází.

Tradice osobních dudáků britského panovníka sahá až do roku 1842, kdy se mladičká královna Viktorie během návštěvy u markýze z Breadalbane na zámku v Taymouth doslova “zamilovala” do skotských dud. V dopise své matce, vévodkyni z Kentu píše: “Od té doby, co jsme přijeli na překrásnou skotskou Vrchovinu, slyšíme pouze dudy, a já jsem se do nich tak zamilovala, že jsem se rozhodla pořídit si osobního dudáka.” Obratem požádala o radu svého hostitele, markýze z Breadalbane, který ji jako nejvhodnějšího kandidáta doporučil Anguse MacKaye. Ten nabídku přijal a odjel s královnou a princem Albertem do Londýna. Stal se tak od 25. července 1843 historicky prvním osobním dudákem britského panovníka.

Již od počátku se povinnosti osobního dudáka britského panovníka (Piobair na Bhan Righ) netýkaly pouze hry na dudy. Podle vnitřního domácího řádu vydaného v roce 1854 měl osobní dudák ještě povinnost pracovat jako lokaj, asistovat při večeři, vítat hosty a uvádět je k večeři a plnit případné rozkazy pomocného komorníka týkající se služby v panovnické domácnosti.

V dnešní době je samozřejmě úloha osobního dudáka britského panovníka jiná, nicméně základní povinnosti přetrvávají. A tak dudák hraje pod okny královny bez ohledu na počasí každý všední den od 9:00 přibližně do 9:15 hodin. Tato povinnost se vztahuje nejen na Buckinghamský palác, ale též na zámky ve Windsoru, v Balmoralu či palác Holyrood v Edinburghu, pokud tam královna přebývá. Při pobytu královny ve třech posledně jmenovaných palácích jí hraje též během večeře. Vedle těchto základních povinností je jeho úkolem hrát i při slavnostních příležitostech a uvádět královnu při slavnostních audiencích. Dudák samozřejmě žije v královském paláci a případně cestuje s královským doprovodem a při státních recepcích koordinuje ostatní dudáky.

Při vystoupení je osobní dudák britského panovníka oblečen do slavnostní dudácké uniformy, přičemž vzor tartanu je při pobytu v Anglii Royal Stuart a při pobytu ve Skotsku Balmoral (tento tartan je určen výhradně pro příslušníky královské rodiny a jejich osobní dudáky). Na rozdíl od dudáků, kteří příležitostně vystupují pro královskou rodinu a kteří na své lodičce nosí jedno orlí pero, osobní dudák britského panovníka má na své lodičce orlí pera dvě.

Na počátku bylo jmenování osobním dudákem panovníka doživotním titulem. Toto skončilo v roce 1910, kdy odešel do výslužby James Campbell, osobní dudák královny Viktorie, a později i jejího syna, krále Eduarda VII.. V roce 1965, po odchodu Alexandra MacDonalda do výslužby, došlo k další změně. Propříště byli do služby osobního dudáka britského panovníka vybíráni pouze dudáci v hodnosti Pipe Major ve vojenské aktivní službě (tj. nadále již tento post nemohou zastávat civilisté či penzionovaní vojáci), a toto postavení je omezeno pouze délkou aktivní služby, případně rozhodnutím dudáka.

V současné době tento post zastává Pipe Major Jim Stout (osobním dudákem se stal v prosinci 2003), který je tak 11. osobním dudákem britského panovníka ve více než 160 let trvající tradici.

Historický přehled osobních dudáků britského panovníka

Angus MacKay of RassayAngus MacKay of Rassay (1813-1859)
Osobní dudák panovníka 1843-1854.
V roce 1843 opustil své místo osobního dudáka Lairda of Islay a 25. července 1843 se stal osobním dudákem královny Viktorie. Později se však u něho projevila duševní choroba a roku 1854 byl umístěn v nemocnici Betlhem. Roku 1856 byl přemístěn do Crichton Institute, kde se v roce 1859 při pokusu o útěk utopil.

William Ross (1823-1891)
Osobní dudák panovníka 1854-1891.
Jeden z nejoblíbenějších dudáků královny Viktorie (po jeho smrti si do deníku zapsala: “Byl výtečným dudákem a muzikantem a jeho známá statná postava s bílými vlasy vousy z něj dělala skutečného královského dudáka. Stále nemohu uvěřit, že navždy odešel a jsem z toho velmi zarmoucena.”).

James Campbell of Kintail (5. března 1854 – 8. dubna 1930)
Osobní dudák panovníka 1891-1910.
Syn ovčáka, který se vypracoval až do pozice osobního dudáka dvou britských panovníků – královny Viktorie a Eduarda VII. V roce 1910 po smrti Eduarda VII. odešel jako první osobní dudák panovníka do výslužby. Zemřel ve Fort Augustus roku 1930.

Henry Forsyth
Osobní dudák panovníka 1910-1941.
Když v roce 1910 nastoupil na trůn král Jiří V., jmenoval osobním dudákem panovníka Henryho Forsytha, který byl jeho osobním dudákem již od roku 1905 (tehdy ještě jako vévody z Yorku). Po smrti Jiřího V. sloužil Henry Forsyth ještě jako osobní dudák králů Eduarda VIII. a Jiřího VI. V roce 1941 odešel po 36 letech služby do důchodu.

V letech 1941-1945 nebyl post osobního dudáka britského panovníka obsazen.

William RossAlexander MacDonald
Osobní dudák panovníka 1945-1965.
Pipe Major jednotek Scots Guard po dobu 14 let byl po odchodu do výslužby v roce 1945 jmenován osobním dudákem krále Jiřího VI. a později královny Alžběty II. Z této pozice odešel po dvaceti letech služby v roce 1965.

Andrew Pitkeathly
Osobní dudák panovníka 1965-1973.
V roce 1949 získal zlatou medaili na dudácké soutěži v Inverness (jedna ze dvou nejprestižnějších soutěží skotských dudáků na světě). Pipe Major jednotek Argylle and Sutherland Highlanders. Osobním dudákem panovníka byl od roku 1965 do roku 1973, kdy se stal ředitelem Vojenské dudácké hudby.

David Caird
Osobní dudák panovníka 1973-1980.
Pipe Major jednotek Royal Highland Fusiliers. V roce 1987 náhle zemřel v nedožitých 55 letech na mozkový nádor.

Brian MacRae
Osobní dudák panovníka 1980-1995.
Pipe Major jednotek Gordon Highlanders. Bývalý člen vojenské dudácké skupiny British Caledonian Airways. Držitel Royal Victorian Medal. Zemřel v září 2000.

Gordon Webster
Osobní dudák panovníka 1995-1998.
Pipe Major jednotek Scots Guards. V roce 1999 se přestěhoval do Spojených států, kde se stal vedoucím katedry (obor skotské dudy) na New Hampshire School of Scottish Arts.

Jim StoutJim Motherwel
Osobní dudák panovníka 1998-2003.
Pipe Major jednotek Argylle and Sutherland Highlanders. V roce 199? vydal CD s názvem “The Queen's Piper”.

Jim Stout
Osobní dudák panovníka od prosince 2003.
Pipe Major jednotek Highlanders. Současně zastává post lektora Armádní školy hry na skotské dudy v Edinburghu.

Václav Rout