SVÁTEK IMBOLC - 1. února

Autor: administrator <kelt(at)beltine.cz>, Téma: Svátky, Vydáno dne: 05. 02. 2005

Znám mnoho lidí, kteří se při zaslechnutí pojmů jako "mýtus", "tradice", nebo "rituál" jen pohrdlivě usmějí a pomyslí si cosi o nepatřičnosti těchto pojmů do 20.století. Legendy a pověry patří přece tak ještě do středověku, či se ještě lépe hodí k lidem žijícím na úrovni doby kamenné.

Jen velmi těžko by si některý z těchto lidí nechal vymluvit, že právě ztráta hodnot u těchto pojmů je to co způsobuje katastrofální dopady právě na tvůrce této civilizace - na člověka. Ano je to ztráta kontaktu s přírodou, s prostředím, které člověka obklopuje. Rituály a tradice, které v průběhu stovek a tisíců let člověk vytvořil, sloužily k tomu aby si člověk svoji kontinuitu a místo ve řádu světa uvědomil. Chybí-li mu, nastává tragédie odcizení.

Není proto vůbec nic nepřirozeného, hledáme-li kořeny svých vlastních tradic a snažíme-li se je oživit. Že jde z velké části o tradice původně keltské, je pro mnohé překvapením, protože všechny zmínky o našem keltském původu byly v různých dobách a z různých důvodů skrývány a ničeny. Ať již to byly germánské kmeny, které na přelomu letopočtu zničily království keltských Bójů v Čechách, nebo staletí trvající důsledná likvidace všeho "pohanského" křesťanským klérem, nebo překrucování dějin komunistickým režimem, jenž nám za bratry přisoudil národy žijící na východě - mikomu z nich se nepodařilo úplně zlomit a vymýtit ohromnou moc a sílu keltské tradice v Čechách.

To, že si o Vánocích zdobíme obydlí větvičkami borovice, jmelí a cesmíny (totéž dělali staří Keltové o zimním slunovratu), že zapalujeme svíčky o Hromnicích, pálíme "čarodějnice" v předvečer 1.května, nebo ctíme "Dušičky" jako vzpomínku zemřelým, to všechno jsou keltské zvyky, které přežily v našich srdcích přes dva tisíce let. A je jich mnohem víc.

Den 1. února byl v celém keltském světě znám jako důležitý svátek roku - Imbolc, v Irsku nazývaný Oimealg, později přešel i do křesťanské tradice jako Hromnice. Imbolc byl především slavností keltské bohyně Brighid, konce zimy spojeného s laktací ovcí a slavnost ochranných ohňů.

Keltská bohyně Brighid byla jednou ze tří podob jedné bohyně. V zimě vystupovala v podobě "stařeny" (cailleach), obávané bohyně spojované se smrtí, ale i znovuzrozením. Nyní přichází v osobě panenské a čisté bohyně, symbolizující příchod jara. Brighid je bohyně inspirace a učení, patronka kovářů, léčitelka a zastánkyně všech opuštěných. Jako taková byla všude bohyní velmi oblíbenou na mnoha místech po celé Evropě je jí zasvěceno mnoho studní a léčivých pramenů. Její oblíbenost nezmizela ani po příchodu křesťanství, proto se mezi svatými objevila v podobě sv. Brighid z Kildare. Podle starých legend chodí tato bohyně dosud po světě (jako sv.Brighid) neboť mezi její nesčetné umění patří též schopnost udržovat věčný oheň keltské tradice.

Znakem bohyně Brighid byl ochranný uzel, který se vázal ze slámy a připevňoval nad vchod domu jako ochranné znamení. Ze stébel obilí se také vyráběly malé panenky, které pak dívky oblékly do šatů a noslily je od domu k domu. Každá domácnost dávala této symbolické nevěstě malý dárek.

Součástí oslav tohoto svátku bylo také zapalování malých ohníčků před vchodem do domu. Věřilo se, že mají symbolickou moc chránit dům před kroupami a úderem blesku. V tento den se také zhášely všechny ohně v kovárnách. Po vyčištění ohniště je znovu směly zapálit jen mladé dívky-panny, symbolizující bohyni Brighid.

V předvečer svátku Imbolc se obvykle konala bohatá hostina na níž nesmělo chybět pečivo ozdobené symbolickými znaky. Nesmělo se také zapomenout nechat něco z jídla jako oběť bohům. V období tohoto svátku bývalo také zvykem, vykonat první jarní orbu. Ta se konala také slavnostním způsobem, pluhy se ozdobily barvenými pentlemi, polévaly (křtily se) pálenkou a byly doprovázeny mladými dívkami. Do brázd se pak vkládaly symbolické oběti bohům - kousky chleba a sýra.

Různých tradic a krajových zvyklostí je mnohem více, než lze uvést v tomto stručném výčtu. I tak lze však vystopovat starobylý původ mnoha tradic, na které tak často bohužel rádi zapomínáme a řadíme je k "hloupým pověrám".

Nedá mi to a k postavě bohyně Brighid si dovolím ještě jednu malou spekulaci. Slovo Brighid pochází z kořene keltského slova "briga", což znamenalo hradiště, opevněné sídlo, nebo sídliště. Z brigy vzniklo slovo Brigantia (Brigancia), což znamenalo ochránkyně sídla, domova či hradiště a odtud vedla cesta k vytvoření jména bohyně Brighid. A teď pozor: jeden ze dvou vůbec poprvé zaznamenaných názvů našeho hlavního města (arabsko-židovským obchodníkem z 10.stol.) zněl "Baraga". Toto vysvětlení původu slova Praha je samozřejmě nedokazatelnou spekulací, ale určitá možnost to přeci jenom je. Příběh o vzniku jména Prahy odvozeném z jména sympatické keltské bohyně je možná jen hezká fabulace, ovšem Keltové k smrti milovali fantastické příběhy a pábení - i tohle jsme po nich (díky!) zdědili.

Vladimír Šiška